Letní tábor Slunečnice

Výlety

O nás

Současnost

V současnosti LDT Slunečnice svým pojetím vychází z tradičního tábornictví spojovaného se skutečným pobytem v přírodě - vodou, sluncem a ohněm. Tábor současně vyniká oproti ostatním táborům svým bohatým programem ve formě kroužků - zájmových činností. Celotáborová hra je potom příběh a dobrodružství v jednom.

2017 - ze sdružení spolkem

Se změnou legislativy jsme naše občanské sdružení museli transformovat na zapsaný spolek. Nový název a razítko, jinak na funkci živočicháře bez vlivu.

2015 - 10. ročník tábora

Pořádáme již 10. ročník tábora Slunečnice. K oslavě jsme uspořádali slunečnicovou losovačku, kde jsme vylosovali jednoho šťaslivce, který měl tábor zdarma.

2012 - V novém kabátě

Nasazeny do ostrého provozu nové internetové stránky, nové logo sdružení.

2009 - Moderní média, jsme na Facebooku

Poprvé využita on-line reportáž z letního tábora. Konečně se rodiče mohou informovat na našem webu, co a jak právě děláme, jaké máme počasí či co právě obědváme.

Začínáme využívat Youtube k uploadu krátkých videí z tábora. Dále jsme získali profil na sociální síti Facebook. Díky tomu můžete poznat, jak to chodí při hrách nebo na kroužcích.

2008 - Společenství slunečnice, o. s.

V roce 2008 jsme k dalšímu pořádání letního tábora založili zastřešující občanské sdružení. Název sdružení hrdě nese jméno tábora a slovem společenství dáváme najevo soudržnost a sounáležitost mezi jeho členy a mezi táborníky celkově.

2006 - První tábor Slunečnice

Před rokem 2006 jsme sbírali zkušenosti jako vedoucí a praktikanti na jiných táborech, až jsme se na podzim roku 2005 rozhodli, že založíme nový tábor. Pomocnou ruku nám podala Astronomická společnost Pardubice, o. s., se kterou jsme navázali úzkou spolupráci a pod jejichž záštitou jsme uskutečnili první ročník. Mnoho dobrého z této spolupráce jsme si odnesli s sebou do dalších ročníků letního tábora.

+420 723 838 593 +420 723 838 593