Letní tábor Slunečnice

Výlety

O nás

Táborový řád LDT Slunečnice

 • Vždy poslouchám vedoucí. Bez jejich dovolení se nevzdaluji z programu a neopouštím tábořiště. Chovám se tak, aby mně ani žádnému jinému táborníkovi nehrozilo jakékoliv nebezpečí.
 • Ke všem ostatním táborníkům a vedoucím se chovám slušně a kamarádsky. Nepoužívám sprostá slova. Hry beru s úsměvem když vyhraju, i když prohraju. Nikomu se neposmívám.
 • Pokud mám zranění nebo je mi špatně, ohlásím to zdravotníkovi. Pokud mám jiný problém, řeším ho se svým vedoucím nebo s hlavním vedoucím.
 • Vím, kam smím a kam ne. Mimo tábor chodím sám nejdál k záchodům. Nechodím bez dovolení do cizích stanů. Nikdy nechodím do stanů pro vedoucí, tedy do bažiny, depa, nebo kuchyně (pokud nemám zrovna službu).
 • Před jídlem a po záchodě si vždy pořádně umyju ruce mýdlem. Dvakrát denně si čistím zuby a celkově se udržuju v čistotě.
 • Nikdy sám bez dovolení vedoucího nerozdělávám oheň ani se nepohybuju v ohništi.
 • Dodržuju denní režim a účastním se veškerého programu. Po zaznění gongu vždy hned přijdu do jídelny, nebo na nástup.
 • Když je teplo, tak se snažím se nepřehřát. Dodržuju pitný režim, nosím pokrývku hlavy a přes polední klid nejsem v rozpáleném stanu, ale v lese.
 • Pokud jsem služba, plním všechny povinnosti. Ráno pomáhám s přípravou snídaně, průběžně myju nádobí a celkově pomáhám, když mě o to v kuchyni poprosí.
 • Polední klid trávím v klidu. Pokud je hezky, jsem v lese, pokud je ošklivo, jsem ve stanu. Neběhám po táboře, nesportuju, odpočívám.
 • Dodržuju noční klid. Po večerce nevycházím ze stanu. Pokud se ráno probudím dřív, jsem potichu, abych neprobudil i ostatní.
 • Tábor i jeho okolí udržuju v čistotě. Vím, že odpadky patří jedině do popelnice. Když si něco půjčím, tak to opět vrátím na své místo. Neničím táborové vybavení.
 • Vím, že na táboře platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a požívání omamných látek. Také se nesmím dopouštět násilí, hrubé neslušnosti, nebo přestupků a trestných činů. Za porušení těchto zákazů budu z tábora ihned vyloučen a pojedu domů.